Styrelsen

Huvudstyrelse:

styrelsen@hallbysok.se

Ordförande: Carin Rosjö rosjo@bahnhof.se tel: 0706-122248

Övriga ledamöter:

Annika Jönsson annika.jsson@gmail.com

Anders Ohlin  anders.ohlin@ju.se 036-101278

Anna Eklöf  anna.eklof@jonkoping.se tel: 073-2299655

Eskil Laago tel. 0739-830820

Erik Stillemark stillemark87@gmail.se

Håkan Rydell hakan.rydell@gmail.com

Johan Granath johan@elvtb.se

Suppleanter:

Thomas Laago  (skidor)

Katarina Holm (orientering)

Pål Mernelius (cykel)

Kassör/Ekonomiredovisning: Ulf Björkman ekonomi@hallbysok.se

Revisorer:

Andreas Karlsson

Maria Mouchard

revisorsuppleanter:

Per-Gunnar Jonsson

Lars Claesson

Valberedning:

Sektionerna:

Skidsektionens styrelse   skidor@hallbysok.se

Ordförande:  Krister Rosjö  krister.rosjo@bahnhof.se  tel: 073-0770969

Sekreterare:  Anna Eklöf  anna.eklof@jonkoping.se  tel: 073-2299655

Kassör:  Annika Elmeke

Övriga ledamöter:

Lars-Johan Lundell

Bengt-Åke Lindgren  bengtake.lindgren@gmail.com  tel: 036-122424

Per Wernersson

Lars Claesson

Cykelsektionens styrelse: hallbycykel@gmail.com

Ordförande: Eskil Laago 0739-830820

Kassör: Carl Adell

Sekreterare: Anders Ohlin

Övriga ledamoter:

Anders Persmeen 070-6523371

Göran Berg 0706-683105

Viktor Benderius

Åke Wallin

Victoria Adell

[Avklippt meddelande]  Visa hela meddelandet

(cykel)


Kassör/Ekonomiredovisning:  Ulf Björkman ekonomi@hallbysok.se 

Revisorer:

Dhan Åstrand

Maria Mouchard

revisorsuppleanter:

Per-Gunnar Jonsson

Lars Claesson

Valberedning:

Sektionerna:

Skidsektionens styrelse   skidor@hallbysok.se

Ordförande:  Krister Rosjö  krister.rosjo@bahnhof.se  tel: 073-0770969

Sekreterare:  Anna Eklöf  anna.eklof@jonkoping.se  tel: 073-2299655

Kassör:  Annika Elmeke

Övriga ledamöter:

Lars-Johan Lundell

Bengt-Åke Lindgren  bengtake.lindgren@gmail.com  tel: 036-122424

Per Wernersson

Lars Claesson

Krister Rosjö

Cykelsektionens styrelse: hallbycykel@gmail.com

Ordförande: Eskil Laago 0739-830820

Kassör: Carl Adell

Sekreterare: Anders Ohlin

Övriga ledamoter:

Anders Persmeen 070-6523371

Göran Berg 0706-683105

Viktor Benderius

Åke Wallin

Victoria Adell

Orienteringssektionens styrelse : orientering@hallbysok.se

Ordförande: Erik Stillemark

Katarina Holm

Hans Lingfors

Bertil Gustafsson

Lars Lundström

Anna Haraldsson

Håkan Rydell

Arenasektion:

Ordförande:  Lars-Åke Bertilsson

Kassör/Ekonomiredovisning:  Ulf Björkman ekonomi@hallbysok.se