Styrelsen

Huvudstyrelse:

styrelsen@hallbysok.se

Ordförande: Andreas Karlsson andreas@andreaskarlsson.nu

Övriga ledamöter:

Eskil Laago mailaeskil@gmail.com tel. 0739-830820

Annika Trolander annikatrolander@gmail.com

Anders Ohlin langdhopp@gmail.com tel: 070-5456419

Håkan Rydell hakan.rydell@gmail.com

Johan Granath johan@elvtb.se

Jonas Johansson jonas.johansson@mastec.se

Tina Jarelv tina.jarelv@hotmail.com

Oscar Westman oscar.westman@gmail.com

Suppleanter:

Ida Hedberg  (skidor)

Katarina Holm (orientering)

Pål Mernelius (cykel)

Kassör/Ekonomiredovisning: Ulf Björkman ekonomi@hallbysok.se

Revisorer:

Lars Johan Lundell

Maria Mouchard

revisorsuppleanter:

Per-Gunnar Jonsson

Lars Claesson


Kassör/Ekonomiredovisning:  Ulf Björkman ekonomi@hallbysok.se 

Valberedning:

Fredrik Samuelsson

Jennie Christoffersson

Thomas Lundén

Sektionerna:

Skidsektionens styrelse   skidor@hallbysok.se

Ordförande:  Jonas Johansson jonas.johansson@mastec.se

Sekreterare:  Anki Hellström

Kassör:  Annika Elmeke

Övriga ledamöter:

Lars-Johan Lundell

Ida Hedberg

Per Wernersson

Thomas Pettersson Hjelmkvist

Magnus Grahn

Cykelsektionens styrelse: hallbycykel@gmail.com

Ordförande: Eskil Laago 0739-830820

Kassör: Carl Adell

Övriga ledamoter:

Anders Ohlin

Tina Jarelv

Andreas Welin

Göran Berg 0706-683105

Niklas Koistinen

Åke Wallin

Victoria Adell

Orienteringssektionens styrelse : orientering@hallbysok.se

Ordförande: Erik Stillemark

Johan Granath

Hans Lingfors

Gustav Lindqvist

Anna Haraldsson

Håkan Rydell

Arenasektion:

Ordförande:  Anders Ohlin

Kassör/Ekonomiredovisning:  Ulf Björkman ekonomi@hallbysok.se