Styrelsen

Huvudstyrelse:

styrelsen@hallbysok.se

Ordförande: Carin Rosjö rosjo@bahnhof.se tel: 076-7844103

Övriga ledamöter:

Lars-Åke Bertilsson  larsaketaberg@gmail.com  tel: 073-3858670

Anna Eklöf  anna.eklof@jonkoping.setel: 073-2299655

Eskil Laago tel. 0739-830820

Annika Jönsson

Erik Stillemark

Håkan Rydell

Suppleanter:

Thomas Laago  (skidor)

Katarina Holm (orientering)

Anders Ohlin (cykel)


Kassör/Ekonomiredovisning:  Ulf Björkman ekonomi@hallbysok.se 

 

Revisorer:

Dhan Åstrand

Maria Mouchard

revisorsuppleanter:

Per-Gunnar Jonsson

Lars Claesson

Valberedning:

 

 

Sektionerna:

Skidsektionens styrelse   skidor@hallbysok.se

Ordförande:  Krister Rosjö  krister.rosjo@bahnhof.se  tel: 073-0770969

Sekreterare:  Anna Eklöf  anna.eklof@jonkoping.se  tel: 073-2299655

Kassör:  Annika Elmeke

Övriga ledamöter:

Lars-Johan Lundell

Bengt-Åke Lindgren  bengtake.lindgren@gmail.com  tel: 036-122424

Per Wernersson

Lars Claesson

Krister Rosjö

 

Cykelsektionens styrelse: hallbycykel@gmail.com

Ordförande: Eskil Laago 0739-830820

Kassör: Carl Adell

Sekreterare: Anders Ohlin

Övriga ledamoter:

Anders Persmeen 070-6523371

Göran Berg 0706-683105

Viktor Benderius

Åke Wallin

Victoria Adell

 

Orienteringssektionens styrelse : orientering@hallbysok.se

 Ordförande: Erik Stillemark

Katarina Holm

Hans Lingfors

Bertil Gustafsson

Lars Lundström

Anna Haraldsson

Håkan Rydell

 

Arenasektion:

Ordförande:  Lars-Åke Bertilsson

Kassör/Ekonomiredovisning:  Ulf Björkman ekonomi@hallbysok.se