Elljusspår och löpspår

Hallbystugans elljusspår:

2 km: jämt underlag, flack, fungerar också för barnvagn och barncyklar.  4 km: jämt underlag, första kilometern flack, därefter kuperad.

Elljusspåren (inkl konstsnöspåret) är tänt alla dagar : morgon fr kl 05.30 – kväll till kl 21.20

Hallbystugans löpspår:

Hallbystugan 6km och 10km

Gula Hallbysexan :  Gula skyltar, mestadels längs lättsprungna skogsstigar och mindre skogsvägar. Bitvis kuperad, speciellt mot slutet.

Hallbystugan 6km banprofil

Gröna Hallbymilen: Gröna skyltar, mestadels längs lättsprungna skogsstigar och mindre skogsvägar. Bitvis kuperad, sista halvan lite tuffare.