Hallbystugans skidspår och spåravgifter

Konstsnöspåret

Snökanonanläggningen har utökats så att vi snabbt och effektivt kan producera snö på plats och slippa dyra och tidskrävande transporter. Detta innebär också att vi kan kapa tiden mellan snöproduktion och färdiga spår med 3-4 dagar.

Följande arbeten har utförts:
– Dammen där vi tar vatten för konstsnöproduktionen har utökats så volymen nästan har fördubblats.
– Stadionslingan förlängs, breddas samt förses luft, vatten och el för snöproduktion.
– Befintlig konstsnöslinga breddas så minst 6 meters bredd erhålls.
– Några svåra svängar rätas ut
– Spår mellan nya bron/ dammen till stadion breddas.
– Belysningsarmaturer på elljusspåret byts ut till effektivare LED-armaturer.
– Jönköpings kommun utför gallringsarbeten i anslutning till spåren.
– Återställning, grässådd, plantering skog.

Konstsnosparet 2014-12-29

Konstsnosparet 2014-12-29

Välkomna att åka längdskidor vid Hallbystugan!!!

 

Konstsnötillverkning

Målsättningen är att kunna erbjuda ett 2.5 km långt konstsnöspår. Avgiften är den samma, även om man bara kör på natursnö. Vi börjar med att lägga ut snö på skidstadion och får då ett spår på 610m för att sedan efterhand utöka spåret när förutsättningarna ges.

IF Hallby SOK har som ambition att Hallbystugan skall vara en attraktiv vinterarena i toppklass. Vi har målsättningen att bli södra Sveriges modernaste skidanläggning för längdåkning vad gäller snötillverkningsprocessen. En arena som alltid kan erbjuda bra spår för längdskidåkning så fort vädret tillåter.  Vi har investerat i pistmaskin och  moderna och automatiska snökanoner.

Med början vintern 2013/2014 startade en stor modernisering av Hallbystugans Konstsnöanläggning. Allt för att kunna tillverka mer snö, snabbare och vid temperaturer närmare nollan. Stora insatser har lagts ner under jord med kabeldragning och nya brunnar.