Hallbyloppet 6 mars 2016

Simon Nilsson Hallbyloppet 2016

Resultat

Hallbyloppet 2016-03-06 Resultatlista

Startlista

Hallbyloppet startlista

Banskisser

Alla klasser förutom HD8

HD8

PM

uppdaterat 2016-03-05 16:14
PM Hallbyloppet 2016 uppdaterad 5 mars

Banskiss Hallbyloppet 2016 Alla klasser förutom HD8

Tävlingsplats: Hallbystugan 7 km väster Jönköping

Åkstil: Fri stil

Tävlingsform: Masstart

Klasser/distans/antal varv/Starttid
H/ D tom 8 år, knatteklass 1,5 km 1 varv 1,5km kl 11.00
D 9-10, D11-12 3 km 1 varv kl 11.15
H 9-10 3 km 1 varv kl 11.20
H 11-12 3 km 1 varv kl 11.25
H 13-14 6 km 2 varv kl 11.40
D 13-14 6 km 2 varv kl 11.45
H 15-16 9 km 3 varv kl 12.10
D 15-16 6 km 2 varv kl 12.15
H17-18, H19-20, H21 21 km 7 varv kl 12.35
H35, H50 15 km 5 varv kl 12.35
D17-18, D19-20, D21, D35 9 km 3 varv kl 12.38
D/H Motion 6 km 2 varv kl 12.38
D/H Motion 12 km 4 varv kl 12.38

Nummerlappar: Hämtas klubbvis i Hallbystugan.

Lagledarmöte: Skidstadion kl. 10.30.

Bana: Konstsnöslinga 3 km. Banor för respektive klass se banskisser.

Tunnelpassage: I tunneln efter stadion är det en smal passage. Ett spår i var riktning.Enbart stakning samt omkörningsförbud gäller i tunneln. OBS! Tunneln
är låg, ca 185 cm.

Start/ mål/ varvning: Skidstadion.

Insläpp i startområde: Efter det att föregående klass har startat.

Seedning: Ingen seedning i startfälten. Men det är bra om man ställer sig i ungefär
den ordning som man brukar hamna i resultatlistorna. En så kallad
självseedning.

Vallatest: Får ske i tävlingsspåren om man inte hindrar tävlingsåkarna. OBS! Ska
ske rätt åkriktning.

Prisutdelning: Utanför Hallbystugan. Ungdomsklasser till och med HD15-16 kl. 13.00.
Övriga klasser ca kl. 14.15

Servering, omklädning: I Hallbystugan

Regler: Svenska Skidförbundets regler gäller. Det är åkarnas ansvar att hålla reda på antal varv som ska köras.

Upplysningar: www.hallbysok.se
Krister Rosjö 070-3071867, e-post: skidor@if-hallby.se

Välkomna! IF Hallby SOK

INBJUDAN

Ladda ner inbjudan: 2016-03-06 Hallbyloppet