Hallbyjakten 15 januari 2023

IF Hallby SOK inbjuder till Hallbyjakten söndagen den 15 januari 2023

Tävlingsplats:  Hallbystugan 7 km väster Jönköping

Åkstil: Fri stil

Tävlingsform:  Prolog med efterföljande jaktstart.

KlasserDistansAntal varv
H/ D tom 8 år (ingen tidtagningStadionslinganEndast prolog, 1 varv
H/D 9-10Prolog och jaktstart StadionslinganProlog 1 varv Jaktstart 2 varv
H/D 11-12, 13-14Prolog 1,1 km Jaktstart 2,5 kmProlog 1 varv 1,1 km Jaktstart 1 varv 2,5 km
H/D 15-16Prolog 1,1 km Jaktstart 5 kmProlog 1 varv 1,1 km Jaktstart 2 varv 2,5 km
D 17-20Prolog 1,1 km Jaktstart 5 kmProlog 1 varv 1,1 km Jaktstart 2 varv 2,5 km
H 17-20Prolog 1,1 km Jaktstart 7,5 kmProlog 1 varv 1,1 km Jaktstart 3 varv 2,5 km
D 21, D35, D50Prolog 1,1 km Jaktstart 5 kmProlog 1 varv 1,1 km Jaktstart 2 varv 2,5 km
H 21, H 35, H50Prolog 1,1 km Jaktstart 7,5 kmProlog 1 varv 1,1 km Jaktstart 3 varv 2,5 km
Öppen klass 1Prolog 1,1 km Jaktstart 5 kmProlog 1 varv 1,1 km Jaktstart 2 varv 2,5 km
Öppen klass 2Prolog 1,1 km Jaktstart 10 kmProlog 1 varv 1,1 km Jaktstart 4 varv 2,5 km

Nummerlappar:   Hämtas ut klubbvis vid Hallbystugan från kl 08.30. Ersättning av ej återlämnad nummerlapp faktureras med 500 kr i efterhand.

Efteranmälan på plats: I Hallbystugan  för Öppna klasser i anslutning till nummerlappsutdelningen, kl 8:30 -9:30. För övriga klasser i mån av plats.

Transpondrar/ chip:  Används ej! Dock obligatoriskt att bära nummerlapp med startnummer väl synligt.

Transpondrar/ chip   Juniorer och seniorer som har personliga chip använder dessa. Övriga deltagare erhåller sina chip klubbvis i samband med nummerlappsutdelning. Chip lämnas till funktionärer efter målgång. Ersättning av ej återlämnat chip faktureras i efterhand, 1000 kr.

Bana:  Bankartor kommer att finns på hemsidan www.hallbysok.se och på anslagstavlan utomhus.

Delar av banan på har dubbelriktad åkriktning och där är spåret smalare. Det är inte tillåtet att bryta banmarkeringar. Ur spårregeln gäller på jaktstartsdelen inte men det är inte tillåtet att medvetet hindra åkare från att åka om på dessa partier genom. Vid passage genom tunnel är det enbart stakning som är tillåten.

Start/ mål/ varvning: Skidstadion. Första start kl. 10.00. Start och mål vid målhuset på Skidstadion. Banmarkeringar visar varvningsfålla och målfålla. Åkare ansvarar själva för varvräkningen.                            

Starttider:

Prolog – första start är kl 10:00. Startmellanrum 30 sek. Startlista för prologen kommer att publiceras på www.hallbysok.se på fredag.

Jaktstart – första start är kl 13:00. Preliminära starttider för ledaren i varje klass kommer publiceras på fredag. Exakta starttider avgörs av resultatet i prologen och publiceras online och på arenan senast kl 12:40.

Startordning jaktstart:  Ledaren i klassen startar först, därefter startar övriga i tidsdifferens enligt resultat i prologen.

Vallatest/ uppvärmning:  Får ske i rätt åkriktning i tävlingsspåren fram till 5 minuter innan första start. Möjlighet till att åka i tävlingsspåren finns också mellan prolog och jaktstart. Under prologen är det möjligt att nyttja de delar av konstsnöspåret som inte används för tävling för vallatest/ uppvärmning (sträckan vid dammen, pumphuset).

Vallning:  Det finns elanslutningar som kan nyttjas på uttagscentralerna utmed konstsnöspåret, ta med egen förlängningssladd. Väderstation på skidstadion, se www.temperatur.nu/hallbystugan.

Prisutdelning: Vid skidstadion. Speaker informerar om respektive klassers prisutdelningar.

Servering:  Enklare servering i Hallbystugan.

Omklädning/ dusch: I Hallbystugans nedervåning.

Toaletter: I Hallbystugans nedervåning.

Resultat   Resultat: https://ext.nytatime.se/race/?race=W4YtkkoWRpcGm9zTY

Startlistor: https://ext.nytatime.se/race/?race=W4YtkkoWRpcGm9zTY&startlist=1

Officiella resultat publiceras efter tävlingen på www.hallbysok.se.

Lagledarmöte  Kl. 09.15 i anslutning till målet.

Regler:    Svenska Skidförbundets regler gäller. Det är åkarnas ansvar att hålla reda på antal varv som ska köras.

Upplysningar: Hemsida: www.hallbysok.se

Facebook: www.facebook.com/IFHallbySkidor/

Krister Rosjö 073-077 09 69, e-post: skidor@hallbysok.se

Välkomna! IF Hallby SOK