Beställa Spårkort

Årskortet är personligt och avser skidåkning inom Hallbystugans anläggning vintersäsongen 2022/2023, både konstsnö och natursnö. Antalet skiddagar är beroende av väder, hur mycket konstsnö vi kan tillverka och extra bidrag från Jönköpings kommun även 2023. 

Visar alla 3 resultat