Beställa Spårkort

Årskortet är personligt och avser skidåkning inom Hallbystugans anläggning vintersäsongen 2023/2024, både konstsnö och natursnö. Antalet skiddagar är beroende av väder, och hur mycket konstsnö vi kan tillverka.