OL-sektionen Information

För mer information kontakta orientering@hallbysok.se

Orienterarna träffas oftast på tisdagar för gemensam träning uppe vid Hallbystugan, där vi har Hallbyterrängen alldeles in på knuten. Andra områden där vi har kartor och orienteringsverksamhet är Labbarp, Björneberg och Odensberg.