Info till funktionärer JSM 2018

Högerklicka här för att ladda ned Infobrev 2x 2017-11-18

Informationsbrev nr 2, JSM Skidor 2018

2017-11-18: Vinterstudion har startat. Väderprognoserna lovar minusgrader och snöfall. Och det är tre månader kvar till junior-SM vid Hallbystugan. Planeringen pågår förfullt men nu går vi in i ett intensivare skede.

Tävlingsinformation

All tävlingsinformation kommer att finnas här: https://hallbysok.se/jsm2018/

Marknad

Marknadsföringsgruppen som består (Sten Norinder, Ulf Björkman, Lars-Johan Lundell, Krister Rosjö) arbetar intensivt med att bearbeta tänkta samarbetspartners.

Klara samarbetspartners är:

· Destination Jönköping

· Morakniv

· Elektroteam

· Elektrokapsel

· Rossignol

· Giro

· M Tiger Sports

· Fodax Foder

· Oneway

· Passera

· Stavdal

· NCC

· Ostkaksbageriet i Vrigstad

· Pierre Robert

· RC-Hotel

I oktober var Eva-Lena Frick (VD Vasaloppet) på besök och pratade om hur man arbetar med Vasaloppet. Detta var ett samarbete med Smålandsidrotten.

Hör av er om ni vill vara med som en samarbetspartner. Vi är tacksamma allt stöd för att göra detta till ett häftigt event. Vi behöver även en hel del.

Arenaproduktion:

Våra speakers Tomas Hjelmqvist och Ola Gustafsson är igång med planeringen av tävlingsbevakningen.

Vi planerar även för en web-TV sändning tillsammans med Bitemind.

Arenan:

Banorna kommer att gå på Hallbys konstsnöspår, se karta. Snöproduktionen startar så fort temperaturen tillåter detta.

Ett stort tält för vallningsutrymmen kommer att monteras på parkeringsplatsen.

Kringarrangemang:

Den 15 februari kommer en kamratmiddag arrangeras på RC-hotel för tävlande och ledare.

Troligtvis kommer även Barnens Vasalopp arrangeras efter SM-tävlingarna på lördag, troligtvis i samarbete med en sponsor.

Funktionärer- volontärer:

Vi har bemannat många funktioner men vi behöver fortfarande ytterligare några funktionärer. Anmäl gärna intresse till Krister Rosjö 073-0770969 eller skidor@hallbysok.se.

Funktionärsmöten:

Vi planerar att köra funktionärsmöten vid följande tillfällen:

Onsdagen den 10 januari, kl. 18 vid Hallbystugan

Onsdagen den 31 januari, kl. 18 vid Hallbystugan

 

mvh

Krister Rosjö

Tävlingsledare


 

JSM 2018 Infobrev 1 2017-06

Här kommer en lägesrapport om hur planeringen går inför junior-SM i längdskidor.

Tävlingarna kommer att avgöras 14-18 februari vid Hallbystugan.

Junior-SM är för tävlande i åldersklasserna 17-20 år. Fyra stycken tävlingsklasser i de individuella loppen, H17-18, D17-18, H19-20 och D17-18. I stafetten är det två klasser H17-20 och D17-20.

Deltagarantalet har de senaste åren varit ca 350 tävlande på de individuella loppen och ca 75 stafettlag. Medföljande ledare/ vallare/ föräldrar/ publik beräknas vara ca 250-300 personer.

Det preliminära programmet är:

  • Onsdag, 20 km herrar, och 10 km för damer. Masstart, klassisk stil.
  • Torsdag, sprint, prolog-, kvarts-, semifinal. Intervallstart, klassisk stil
  • Fredag, tävlingsfri dag
  • Lördag, 10 km herrar, 5 km damer. Intervallstart, fristil.
  • Söndag, stafetter. 3×5 km herrar, 3×2.5 km damer, fristil.

Målsättningar:

Varför vill vi arrangera ett JSM vid Hallbystugan? Vi har skrivit ner några målsättningar.

  • Att utveckla föreningens idrottsliga verksamhet – längdskidor. Skapa en ny plattform för att med ideella krafter utvecklar verksamheten längdskidor.
  • Att utveckla Hallbyarenan. Få fler betalande besökare. Göra Hallbyarenan attraktivare och känd bland en bred skidintresserad allmänhet. Skapa intresse hos Jönköpings Kommun runt Hallbyarenan, och att ledande kommunpolitiker ser möjligheterna med en attraktiv utomhusarena för bland annat längdskidåkning.
  • Koppla sponsorer till arrangemanget som både gör arrangemanget till en ekonomisk framgång, och också en plattform för klubben att arbeta vidare med.
  • Utveckla skidåkningen i Jönköping/Småland. Visa att det går att bli bäst i världen, när man växer upp i en Jönköpings/Smålandsklubb. Det finns en mycket bred tradition och intresse runt skidåkning i södra Sverige som vi ska bidra till att bevara.
  • Ge våra egna åkare möjlighet att delta i en värdetävling på hemmaplan.

Organisation

I den tidiga planeringen har vi arbetat i sex olika ansvarsområden, se organisationsschema:

Vi har i hittills arbetat med banor, arenan, vallningsutrymmen, marknad- sponsring, tidtagning, boende, kamratmiddag och annat.

Vi har knutit till oss samarbetspartners när det gäller tidtagning, boende, catering till tävlingsplatsen, kamratmiddagen och vallautrymmen.

Arenan:

Under ett antal år har vi i IF Hallby SOK med stöd av Jönköpings kommun gjort stora investeringar för att få en effektiv snötillverkning. Under förra året utökades vattendammen till att vi nästan dubblerade vattentillgången. Skidstadion försågs med installationer för vatten, luft och el. Investeringarna har givit möjlighet till att ansluta snökanoner runt hela tävlingsspåren. Arbete med breddning av banorna pågår och kommer slutföras under sommaren. Vid ideala förhållanden med -6-7 grader kommande säsong, så att vi kan producera snö till JSM-banorna på cirka fyra dygn.

Banor:

Banorna kommer gå ett område med sandåsar med branta sänkor mellan åsarna. Vi kommer erbjuda banor som är tillräckligt krävande för en SM-tävling. Det som är speciellt med Hallbyarenan är att skidstadion är den högst belägna punkten på banorna.

Svenska Skidförbundet har under våren varit och kontrollerat banorna.

Nedan ser ni preliminära bansträckningar:

Marknad:

Vi har startat upp marknadsarbetet under våren. I det arbetet har vi fått stöd av Sten Norinder.

Den 17 maj genomfördes en hellyckad marknadsträff där Johan Olsson som var föreläsare.

Destination Jönköping har hjälpt oss med en marknadsföringsfilm, och de kommer att hjälpa oss med marknadsföringen även fortsättningsvis.

Vi har kontaktat presumtiva sponsorer under våren och det arbetet kommer att intensifieras under hösten.

Vill ni vara med och stötta JSM så hör av er. Vi behöver stöd med material, tjänster, priser och pengar.

Funktionärer- volontärer:

Under hösten behöver vi bli flera i planeringsarbetet, och vi måste börja bemanna tävlingsdagarna. Vi kommer höra av oss, men anmäl gärna intresse till Krister Rosjö 073-0770969 eller skidor@hallbysok.se.

Eftersom två av tävlingsdagarna är vardagar så underlättar det om vi även har daglediga som kan hjälpa till. Så hör även med mor och farföräldrar som kan ställa upp. Många arbetsuppgifter är enkla där det inte behövs några direkta förkunskaper.

Krister Rosjö

Tävlingsledare