Hallbyjakten 14 januari 2024

PM Hallbyjakten 2024

Tävlingsplats:                             Hallbystugan 7 km väster Jönköping

Åkstil:                                          Fri stil

Tävlingsform:                            Prolog med efterföljande jaktstart.

KlasserDistansAntal varv
Mix tom 8 år (ingen tidtagning500 meterEndast prolog, 1 varv
K/T 9-10Prolog 500 meter Jaktstart 1,9 kmProlog 1 varv 500 meter Jaktstart 1 varv 1,9 km
K/T 11-12Prolog 1 km Jaktstart 2,5 kmProlog 2 varv 500 meter Jaktstart 1 varv 2,5 km
K/T 13-14Prolog 1,1 km Jaktstart 2,5 kmProlog 1 varv 1,1 km Jaktstart 1 varv 2,5 km
K/T 15-16Prolog 1,1 km Jaktstart 5 kmProlog 1 varv 1,1 km Jaktstart 2 varv 2,5 km
D 17-20Prolog 1,1 km Jaktstart 5 kmProlog 1 varv 1,1 km Jaktstart 2 varv 2,5 km
H 17-20Prolog 1,1 km Jaktstart 7,5 kmProlog 1 varv 1,1 km Jaktstart 3 varv 2,5 km
D 21, D35, D50Prolog 1,1 km Jaktstart 5 kmProlog 1 varv 1,1 km Jaktstart 2 varv 2,5 km
H 21, H 35, H50Prolog 1,1 km Jaktstart 7,5 kmProlog 1 varv 1,1 km Jaktstart 3 varv 2,5 km
Öppen klass 1Prolog 1,1 km Jaktstart 5 kmProlog 1 varv 1,1 km Jaktstart 2 varv 2,5 km
Öppen klass 2Prolog 1,1 km Jaktstart 10 kmProlog 1 varv 1,1 km Jaktstart 4 varv 2,5 km

Nummerlappar:  Hämtas ut klubbvis vid Hallbystugan från kl 08.30. Ersättning av ej återlämnad nummerlapp faktureras med 500 kr i efterhand.

Efteranmälan på plats: I Hallbystugan  för Öppna klasser i anslutning till nummerlappsutdelningen, kl 8:30 – 9:30. För övriga klasser i mån av plats.

Transpondrar/ chip:  Används ej! Dock obligatoriskt att bära nummerlapp med startnummer väl synligt.

Bana: Bankartor kommer att finns på hemsidan www.hallbysok.se och på anslagstavlan utomhus. Delar av banan på har dubbelriktad åkriktning och där är spåret smalare. Det är inte tillåtet att bryta banmarkeringar. Vid passage genom tunnel är det enbart stakning som är tillåten.

Start/ mål/ varvning:  Skidstadion. Första start kl. 10.00. Start och mål vid målhuset på Skidstadion. Banmarkeringar visar varvningsfålla och målfålla. Åkare ansvarar själva för varvräkningen.                 

Starttider: 

Prolog – första start är kl 10:00. Startmellanrum 30 sek. Startlista för prologen kommer att publiceras på www.hallbysok.se på fredag.

Jaktstart – första start är kl 12:30. Preliminära starttider för ledaren i varje klass kommer publiceras på fredag. Exakta starttider avgörs av resultatet i prologen och publiceras online och på arenan senast kl 11:30.

Startlista prolog:

https://ext.nytatime.se/race/?race=fsrdmgzewYWZK5HPN&startlist=1

Startlista jaktstart:

https://ext.nytatime.se/race/?race=R5yESzpGF6cxGfBqL&startlist=1

Startordning jaktstart: Ledaren i klassen startar först, därefter startar övriga i tidsdifferens enligt resultat i prologen.

Vallatest/ uppvärmning: Får ske i rätt åkriktning i tävlingsspåren fram till 5 minuter innan första start. Möjlighet till att åka i tävlingsspåren finns också efter avslutad prolog och 5 minuter innan första start jaktstart. Under övriga tider finns ett uppvärmnings- testspår, se karta.

Vallning:  Det finns elanslutningar som kan nyttjas på uttagscentralerna utmed konstsnöspåret, ta med egen förlängningssladd. Väderstation på skidstadion, se www.temperatur.nu/hallbystugan.

Prisutdelning:  Vid skidstadion. Speaker informerar om respektive klassers prisutdelningar från K/T 11-12 och äldre. Mix 8 och K/T 9-10 får sina pris direkt efter målgång.

Servering: Enklare servering i Hallbystugan.

Omklädning/ dusch: I Hallbystugans nedervåning.

Toaletter: I Hallbystugans nedervåning.

Resultat  

Resultat prolog:

https://ext.nytatime.se/race/?race=fsrdmgzewYWZK5HPN
Resultat jaktstart:

https://ext.nytatime.se/race/?race=R5yESzpGF6cxGfBqL

Officiella resultat publiceras efter tävlingen på www.hallbysok.se.

Lagledarmöte:  Kl. 09.20 i anslutning till målet.

Regler: Svenska Skidförbundets regler gäller. Det är åkarnas ansvar att hålla reda på antal varv som ska köras.

Upplysningar: Hemsida: www.hallbysok.se

Facebook: www.facebook.com/IFHallbySkidor/

Krister Rosjö 073-077 09 69, e-post: skidor@hallbysok.se

Välkomna! IF Hallby SOK