Per Wernersson får IF Hallby IAs ledarstipendium

Ulf Björkman 21 februari, 2023

Per Wernersson tilldelades ledarstipendiet för sitt stora engagemang för att utveckla idrottsgrenen skidskytte inom IF Hallby SOK.

Hallbyalliansen som är ett samarbetsorgan mellan Hallby Fotboll, Hallby Handboll och Hallby SOK har hållit årsmöte på Bymarksvallen.

Tillsammans har Hallby nästan 3000 medlemmar med stor ungdomsverksamhet och elitverksamhet med spets. Hallby är ett starkt varumärke inte bara i Jönköping utan även nationellt.

Vid årsmötet medverkade kultur- och fritidsnämndens ordförande Lena Sumedrea (c ).Hon poängterade vikten av ett fortsatt starkt stöd till idrottsföreningar och annat föreningsliv. Jönköping är en framstående idrottskommun vilket är positivt ur många perspektiv. Betydelsen för ungdomars uppväxt, folkhälsa och hela kommunens attraktivitet är stor.

Från mötet framfördes vikten av stöd från Jönköpings kommun till utomhusaktiviteter som erbjuds via Hallbystugans skid- och cykelarenor.

IF Hallbys Idrottsallians delade ut ledarstipendier till Per Wernersson, IF Hallby SOK, Sandra Stolze IF Hallby Hanbollsklubb och Marcus Wernborg IF Hallby Fotbollsklubb i samband med årsmötet. Alliansens ordförande Dhan Åstrand betonade stipendiaternas stora ideella engagemang i föreningarna. Utan deras och andra ledares insatser skulle verksamheten inte fungera.