Anders Ohlin får IF Hallbys ledarstipendium

Ulf Björkman 21 februari, 2018

IF Hallby Idrottsallians som är ett samarbetsorgan mellan IF Hallby Fotboll, IF Hallby Handboll och IF Hallby SOK (skidor-cykel -orientering) har hållit årsmöte på Skandiamäklarna IP. Verksamheten i de tre Hallby-föreningarna är omfattande. Tusentals ungdomar deltar varje vecka i olika idrottsaktiviteter. Stora arrangemang är fotbollsskola, Hallbybollen och Rallarloppen.

Vid årsmötet utdelades IF Hallbys ledarstipendium för förtjänstfullt ledarskap till

Niclas Fagerkvist, IF Hallby Fotboll

Jan Johansson och Göran Liw, IF Hallby Handboll

Anders Ohlin, IF Hallby Skidor och Cykel

Alliansens ordförande Dhan Åstrand betonade stipendiaternas stora ideella engagemang i föreningarna. Utan deras och andra ledares insatser skulle verksamheten inte fungera. Ordförande i Hallbyalliansen är Dhan Åstrand,vice ordf. Jan Sjöstedt,kassör Kjell Harbom och sekreterare Hans Lingfors.