Tipspromenad 1 mars

Tomas Pettersson 2 mars, 2015

Rätt rad o vinnare  

Tipspromenad  Hallbystugan  1 mars

Rätt rad: 21X 121 212 111 112

 Vinnare: Kerstin Bäckman, Marianne Sandberg, Annika Nilsson, Kurt Andersson

Lottade vinnare: Bengt Bälter,  Stefan Dahlkild, Conny Andersson,  Ingemar Legrell

Vinnare badbiljett: Mats Aronsson, Inga-Britt Gustafsson

Vinnare presentkort Rundqvist o Zälle:  Hans Holtz

Rätt barnrad: 121 X11 111 211 211

Vinnare barn: Ludvig Schultzberg, Elin Klint,Tilda Karlberg, Felix Rylander, Filippa Legrell

Skiljefråga: 283 cm

Antal deltagare: 283

Nedladdningsbar pdf-fil Tipspromenad_Hallbystugan_150301