Information från valberedningen

Eskil Laago 10 november, 2023

Valberedningen är tillsatt av årsstämman. Valberedningen jobbar aktivt med att föreningens olika formella förtroendeuppdrag är tillsatta över tid. Vilka formella förtroendeuppdrag som skall vara tillsatta är bestämda i föreningens stadgar och nominerade personer fastslås slutligen av stämman. Även en enskild föreningsmedlem kan själv nominera personer till stämman.

Som en del av sitt uppdrag skall även valberedningen informera föreningen om vilka förtroendeuppdrag som skall upp till ny- eller omval inför en stämma. Enligt nuvarande stadgar skall nedan listade förtroendeuppdrag tillsättas.

Nyval skall ske av följande på stämman:

2 revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år skall väljas (omval eller nyval).

Föreningens ordförande för 1 år.
2 ledamöter från arenasektionen varav en till sektionsordförande
1 suppleant från arenasektionen
1 sektionsordförande till skidsektionen

1 suppleant till skidsektionen
2 ledamöter från orienteringssektionen

1 ersättare från orienteringssektionen

Omval

Cykelsektionens ordförande

Orienteringssektionsens ordförande

Kassör till föreningen

Valberedningen: Fredrik Samuelsson, Jennie Christoffersson och Thomas Lundén