Johan Granath får Hallbyalliansens ledarstipendium

Ulf Björkman 6 juni, 2022

Vid årsmötet utdelades IF Hallbys ledarstipendium för förtjänstfullt ledarskap till följande:
+ Johan Granath för engagerat ledarskap inom Hallby SOK samt arbete med Hallbys idrottsarena.
+ Caroline Törnblad och Erik Skördåker för engagerat ledarskap inom såväl flickor som pojklag i Hallby Fotboll.
+ Pierre Gustafsson för engagerat ledarskap och arbete med ungdomsturneringen Hallbybollen i Hallby Handboll.

Alliansens ordförande Dhan Åstrand betonade stipendiaternas stora ideella engagemang i föreningarna. Utan deras och andra ledares insatser skulle verksamheten inte fungera.

Hallbyalliansen som är ett samarbetsorgan mellan Hallby Fotboll, Hallby Handboll och Hallby SOK har hållit årsmöte på Skandiamäklarna IP.

Trots två pandemiår har de tre Hallbyföreningarna kunnat genomföra en stor del av sin planerade verksamhet även om ekonomin har varit ansträngd, konstaterade alliansens ordförande Dhan Åstrand. Tillsammans har Hallby i ca 2640 medlemmar med stor ungdomsverksamhet och elitverksamhet med spets. Hallby är ett starkt varumärke inte bara i Jönköping utan även nationellt.

Föreningarnas framtidsplaner och utmaningar presenterades av Johan Storm Hallby Handboll, Mattias Flodin Hallby Fotboll och Ulf Björkman Hallby SOK. Man var överens om att framtiden ser ljus ut även om det finns utmaningar inte minst de ekonomiska. Mer träningshallar och planer är något som efterfrågas.