Anna Haraldsson får IF Hallby-alliansens ledarstipendium

Ulf Björkman 13 juni, 2021

Vid årsmötet utdelades IF Hallbys ledarstipendium för förtjänstfullt ledarskap till följande:

  • Anna Haraldsson för engagerat ledarskap inom orienteringsverksamhet i Hallby SOK.
  • Anders Åsberg för engagerat ledarskap inom såväl pojk – som flicksidan i Hallby Fotboll.
  • Astrid och Jesper Laurin för sitt arbete med ungdomsturneringen Hallbybollen i Hallby Handboll.

Alliansens ordförande Dhan Åstrand betonade stipendiaternas stora ideella engagemang i föreningarna. Utan deras och andra ledares insatser skulle verksamheten inte fungera.

Anders Åsberg IF Hallby Fotboll, Dhan Åstrand alliansens ordförande samt Anna Haraldsson IF Hallby SOK

Hallbyalliansen som är ett samarbetsorgan mellan IF Hallby Fotboll, IF Hallby Handboll och IF Hallby SOK har hållit årsmöte på Skandiamäklarna IP. Trots det senaste pandemiåret har de tre Hallbyföreningarna kunnat genomföra en stor del av sin planerade verksamhet även om ekonomin har varit ansträngd, konstaterade alliansens ordförande Dhan Åstrand. Tillsammans har Hallby i ca 2700 medlemmar med stor ungdomsverksamhet och elitverksamhet med spets. Hallby är ett starkt varumärke inte bara i Jönköping utan även nationellt.

2029 firar Hallby 100 års jubileum. En jubileumsfond har startats för att vara med och finansiera festligheterna.  Med sin verksamhet och flera framtidsprojekt bidrar Hallby till Jönköpings attraktivitet, tillväxt och utveckling sade Dhan Åstrand. Carin Rosjö ordförande i Hallby SOK, berättade om Jönköpings roll som nationellt centrum för flera sporter bl.a. cykel.