Arbetsdag 28 mars Hallbystugan

Ulf Björkman 21 januari, 2020

Årets gemensamma arbetsdagar vid Hallbystugan är 28 mars och 7 november kl.09.00 – 13.00 – medtag eget fika.