Hallbydagen 24 mars!!

Ulf Björkman 4 mars, 2018

Den 24 mars samlas alla medlemmar vid Hallbystugan för att gemensamt fokusera på föreningsutveckling. Syftet med dagen är att sektionerna ska komma närmare varandra och lära känna fler medlemmar inom föreningen. Förmiddagen ägnas till olika arbetsinsatser som vi behöver prioritera för att utveckla vår Hallbyarena och Hallbystugan.

I samband med Hallbydagen har ni som medlemmar möjlighet att byta/sälja/köpa utrustning, som medlemmar har vuxit ur. Vi ställer fram bord utomhus mellan kl.9-12. Om ni har utrustning till försäljning, så märker ni upp varan med pris, namn och swishnummer.

Vid lunchtid tänder vi grillarna, så att vi kan äta vår medhavda matsäck. Under eftermiddagen kommer vi att utmanas i olika idrottsaktiviteter, som leds av medlemmar från våra tre idrottssektioner.

Program

09.00 Gemensam samling vid utomhusscenen – ordförande informerar om styrelsens utvecklingsidéer

09.15 Arbetsdag

12.00 Lunch

13.00 Idrottsaktiviteter

15.00 Dagens avslutas

Medtag

Kläder för arbetsinsatser

Matsäck

Kläder för rörelse

Varje medlem är viktig för att vi tillsammans ska kunna utveckla vår förening, så därför ser vi fram emot att träffa just dig den 24 mars.

Välkomna // Styrelsen genom Carin Rosjö, ordförande