Styrelsen - Hallby SOK | Officiell hemsida

Styrelsen

Huvudstyrelse:

styrelsen@hallbysok.se

Ordförande: Carin Rosjö rosjo@bahnhof.se tel: 076-7844103

Kassör:  Gunnar Brolin  sagbrolin@gmail.com  tel: 070-6953720

Övriga ledamöter:

Lars-Åke Bertilsson  larsaketaberg@gmail.com  tel: 073-3858670

Anna Eklöf  anna.eklof@jonkoping.setel: 073-2299655

Eskil Laago tel. 0739-830820

Göran Berg tel. 0706-683105

Johan Lindh

Erik Stillemark

Åke Wallin

Suppleanter:

Thomas Laago  (skidor)

Lars Lundström (orientering)

Anders Ohlin (cykel)

Revisorer:

Dhan Åstrand

Lars Pettersson

revisorsuppleanter:

Rolf Egelrud

Sören Bergström

Valberedning:

Ordförande: Ulf Björkman

Per-Gunnar Jonsson

Anders Ohlin

 

Sektionerna:

Skidsektionens styrelse   skidor@hallbysok.se

Ordförande:  Lars-Åke Bertilsson  larsaketaberg@gmail.com  tel: 073-3858670

Sekreterare:  Anna Eklöf  anna.eklof@jonkoping.se  tel: 073-2299655

Kassör:  Annika Elmeke

Övriga ledamöter:

Lars-Johan Lundell

Bengt-Åke Lindgren  bengtake.lindgren@gmail.com  tel: 036-122424

Per Wernersson

Lars Claesson

Krister Rosjö

 

Cykelsektionens styrelse: hallbycykel@gmail.com

Ordförande: Eskil Laago 0739-830820

Sekreterare: Carl Adell (sekreterare)

Kassör: Peter Silfverhjelm

Övriga ledamoter:

Anders Persmeen 070-6523371

Göran Berg 0706-683105

Viktor Benderius

Anders Ohlin

Klas Wilson

Åke Wallin

Victoria Adell

 

Orienteringssektionens styrelse : orientering@hallbysok.se

 Ordförande: Erik Stillemark

Katarina Holm

Hans Lingfors

Bertil Gustafsson

Lars Lundström

Mats Lindgren

Anna Haraldsson

Håkan Rydell

 

Arenasektions styrelse:

Ordförande:  Johan Lindh tel: 0705-257489

Kassör:  Gunnar Brolin  sagbrolin@gmail.com  tel: 070-6953720