Markarbeten pågår på Hallbys idrottsarena

Ulf Björkman 1 juli, 2018

Hallbys idrottsarena är under ständig utveckling.

Nu i slutat av augusti och början av september kommer fyllnadsmassorna på parkeringen flyttas till stadion. De ska användas för att fylla ut skidstadion, anlägga
dammar i anslutning till stadion, samt rensning av diken i anslutning till stadion.  Dikesrensning sker också efter stadion ner mot konstsnödammen.

Fyllnadsmassor vid dammen kommer användas för att höja dammkanten så att vi undviker vattenöversvämning på elljusspåret.