Tipspromendad Hallbystugan 4 februari

Ulf Björkman 5 februari, 2018

Rätt vuxenrad: 1X1 122 X11 X21 221
Vinnare: Britt Otterdahl, Anna-Karin Österlund, Eva Dahl, Lars Wursig 

Lottade vinnare: Marie-Louise Petersson, Hans Forsander, Madeleine Johansson, Håkan Sundstrand

Rätt barnrad: 11X 11X 2X2 112 221

Vinnare barn: Ida Ottozon, Felix Rylander, Minoo Isaksson, Axel Hellström

Skiljefråga: 187 st
Antal deltagare: 106 st